ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

  1. BKO ในข้อความด้านล่างนี้ จะหมายถึงทีมงานและผู้บริหารของเว็บไซต์ BangkokOutsourcing.com
  2. การให้บริการทั้งหมด ถือว่า BKO ดำเนินการตามการร้องขอจากลูกค้า ทาง BKO ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอันไม่ใช่ความผิดของทาง BKO
  3. กรณีเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นความผิดของ BKO ทาง BKO ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายไม่เกินค่าจ้างที่ทาง BKO ได้รับในงวดงานนั้นๆ
  4. การให้บริการจะยึดถือตามหลักกฏหมายของประเทศไทย โดยจะไม่ดำเนินการใดๆที่ผิดต่อกฏหมายทั้งสิ้น
  5. การดำเนินการที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฏหมายลิขสิทธิ์ เช่น การแต่งภาพ ตัดต่อ สำเนา นำไปใช้ต่อ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือบทความ ทาง BKO จะถือว่าข้อมูลทุกอย่างที่ถูกส่งมาจากลูกค้าจะต้องเป็นลิขสิทธิ์ของลูกค้าเอง หรือลูกค้าได้รับลิขสิทธิ์มาจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงแล้วเท่านั้น
URL แบบสั้น: http://b8n.me/dSZL8h