การใช้เทคนิค 5 Whys ในการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการทำงาน หรือปัญหาในชีวิตประจำวันเองก็ตาม มักจะมีสาเหตุจากปัจจัยอย่างเดียวหรือหลายอย่างประกอบกัน ซึ่งปัญหาหลายๆอย่างนั้นก็อาจมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้ ซึ่งหากเราไม่สามารถแยกแยะสาเหตุของปัญหานั้นได้ชัดเจน ก็ยากที่เราจะสามารถหาสาเหตุที่แท้จริง (Root cause) ของปัญหาได้ ซึ่งจะส่งผลให้เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดนั่นเอง

เทคนิคง่ายๆที่ใช้ในการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้น ทำได้ด้วยการใช้เทคนิคที่เรียกว่า 5 Whys หรือการถาม “ทำไม” ซ้ำๆกัน 5 ครั้งนั่นเอง

ข้อดีของเทคนิค 5 Whys

 1. ช่วยให้เราสามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้ง่าย
 2. สามารถทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของปัญหาต่างๆได้
 3. ทำได้ง่าย ไม่ต้องใช้ความรู้ทางสถิติแต่อย่างใด

วิธีใช้งาน

 1. กำหนดปัญหาที่เราต้องการหาสาเหตุ
 2. ถาม “Why” .. ทำไมถึงเกิดปัญหานั้น?
 3. ถ้าคำตอบที่ได้ยังไม่ใชัดเจน ก็ให้ถาม Why ซ้ำเป็นครั้งที่ 2
 4. ทำขั้นตอนที่ 2 และ 3 ซ้ำไป 5 ครั้ง หรือจนเมื่อเราได้พบสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง (Root cause)

ตัวอย่าง

ปัญหา นำ้มันรถหมดขณะขับรถกลับบ้าน

 1. ทำไม” น้ำมันรถถึงหมด?
  – เพราะไม่ได้เติมน้ำมันให้เพียงพอ
 2. ทำไม” ถึงไม่ได้เติมน้ำมันให้พอ?
  – เพราะเกจวัดน้ำมันเสีย จึงคิดว่ายังมีน้ำมันเหลือ
 3. ทำไม” เกจวัดน้ำมันเสีย?
  – เพราะรถใช้มานาน และไม่ได้เอาเขาศูนย์เพื่อตรวจสอบ
 4. ทำไม” ไม่เอารถเข้าศูนย์เพื่อตรวจสอบ?
  – ลืม

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าเราถาม “Why” หรือ “ทำไม” เพียง 4 ครั้งก็จะเริ่มเห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงแล้ว ทำให้เราสามารถป้องกันหรือปัญหานี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งเทคนิคแบบนี้เอง ก็สามารถใช้แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในงานได้เช่นกัน

 

Cr: https://www.isixsigma.com/tools-templates/cause-effect/determine-root-cause-5-whys/

Photo by Jonathan Simcoe on Unsplash

URL แบบสั้น: http://b8n.me/Kay3V6

Author Profile

admin
admin
ผู้ดูแลเว็บไซต์ bangkokoutsourcing.com
ประสบการทำงานมากกว่า 25 ปี
ฝันที่อยากจะให้ธุรกิจเอาท์ซอร์สของประเทศไทยพัฒนาขึ้นไปอีกระดับ

No Comments

Leave a Comment