รวมคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานที่สามารถสื่อถึงพฤติกรรมของผู้สมัคร

Behavioral Interview??

เราสามารถเลือกใช้คำถามในการถามผู้สมัครงานที่แสดงถึงพฤติกรรมของเขาในอดีต เพื่อทำนายพฤติกรรมของเขาในอนาคตได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานกับเรา

ก่อนอื่นเราต้องกำหนดพฤติกรรมที่เราต้องการทราบจากผู้สมัครงานก่อน จากนั้นก็ถามคำถามที่สอดคล้องจากรายการตามบทความในลิงก์ด้านล่างของเพจนี้ ที่สำคัญ อย่าลืมถามคำถามเดียวกันกับผู้สมัครทั้งหมดในกรณีที่เราสัมภาษณ์ผู้สมัครหลายคน

พฤติกรรมที่เราต้องการทราบจากผู้สมัคร

 1. ABILITY TO HANDLE STRESS (ความสามารถในการจัดการกับความเครียด)
 2. ADAPTABILITY (การปรับตัว)
 3. ANALYTICAL SKILLS / PROBLEM SOLVING (ทักษะการวิเคราะห์ปัญหา/การแก้ปัญหา)
 4. ATTENTION TO DETAIL (ความใส่ใจในรายละเอียด)
 5. CLIENT FOCUS / CUSTOMER ORIENTATION (ความมุ่งเน้นลูกค้า)
 6. COMMUNICATION (การสื่อสาร)
 7. CREATIVITY (ความคิดสร้างสรรค์)
 8. DECISION MAKING (การตัดสินใจ)
 9. GOAL SETTING (การตั้งเป้าหมาย)
 10. INITIATIVE (ความคิดริเริ่ม)
 11. INTEGRITY/HONESTY (ความมีคุณธรรม/ความซื่อสัตย์)
 12. INTERPERSONAL SKILLS (ความมีมนุษยสัมพันธ์)
 13. LEADERSHIP (ความเป็นผู้นำ)
 14. PLANNING AND ORGANISATION / TIME MANAGEMENT (การวางแผน/การจัดการ และการบริหารเวลา)
 15. SALES / NEGOTIATION (การขาย / การเจรจาต่อรอง)
 16. TEAMWORK (การทำงานเป็นทีม)
 17. TENACITY / RESILIENCE (ความสามารถในการคงอยู่เมื่อเกิดอุปสรรคหรือความยากลำบาก)

รายการคำถามดูได้จากลิงก์เครดิตด้านล่างนี้ครับ มีทั้งหมด 75 ข้อให้เลือกตามพฤติกรรมที่อยากทราบ

เลือกคำถามให้ถูกคนถูกงาน แล้วคุณจะได้คนที่ถูกใจมาร่วมทำงานครับ

 

เครดิต: http://blog.recruitloop.com/behavioural-interview-questions/
Image Credit: Unsplash.com
URL แบบสั้น: http://b8n.me/pQPIb7

Author Profile

admin
admin
ผู้ดูแลเว็บไซต์ bangkokoutsourcing.com
ประสบการทำงานมากกว่า 25 ปี
ฝันที่อยากจะให้ธุรกิจเอาท์ซอร์สของประเทศไทยพัฒนาขึ้นไปอีกระดับ

No Comments

Leave a Comment