Browsing Category : Blog

การใช้เทคนิค 5 Whys ในการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา


ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการทำงาน หรือปัญหาในชีวิตประจำวันเองก็ตาม มักจะมีสาเหตุจากปัจจัยอย่างเดียวหรือหลายอย่างประกอบกัน ซึ่งปัญหาหลายๆอย่างนั้นก็อาจมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้ ซึ่งหากเราไม่สามารถแยกแยะสาเหตุของปัญหานั้นได้ชัดเจน ก็ยากที่เราจะสามารถหาสาเหตุที่แท้จริง (Root cause) ของปัญหาได้ ซึ่งจะส่งผลให้เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดนั่นเอง เทคนิคง่ายๆที่ใช้ในการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้น ทำได้ด้วยการใช้เทคนิคที่เรียกว่า 5 Whys หรือการถาม “ทำไม” ซ้ำๆกัน 5 ครั้งนั่นเอง ข้อดีของเทคนิค 5 Whys ช่วยให้เราสามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้ง่าย สามารถทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของปัญหาต่างๆได้ ทำได้ง่าย ไม่ต้องใช้ความรู้ทางสถิติแต่อย่างใด วิธีใช้งาน กำหนดปัญหาที่เราต้องการหาสาเหตุ ถาม “Why” .. ทำไมถึงเกิดปัญหานั้น? ถ้าคำตอบที่ได้ยังไม่ใชัดเจน ก็ให้ถาม Why ซ้ำเป็นครั้งที่ 2 ทำขั้นตอนที่ 2 และ 3 ซ้ำไป 5 ครั้ง หรือจนเมื่อเราได้พบสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง (Root cause) ตัวอย่าง ปัญหา นำ้มันรถหมดขณะขับรถกลับบ้าน “ทำไม” น้ำมันรถถึงหมด? – เพราะไม่ได้เติมน้ำมันให้เพียงพอ “ทำไม” ถึงไม่ได้เติมน้ำมันให้พอ? – เพราะเกจวัดน้ำมันเสีย จึงคิดว่ายังมีน้ำมันเหลือ…

Read More »

แนวคิดเพื่อการอยู่รอดของธุรกิจ


เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าการแข่งขันด้านธุรกิจไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ต่างจะทวีความรุนแรงในการแข่งขันขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดดในแต่ละรอบเวลา ทำให้ผู้ที่ดำเนินธุรกิจแบบเดิมๆโดยไม่มีการปรับตัวล้วนแต่จะม่ีโอกาสที่ต้องปิดกิจการไปแบบไม่ทันตั้งตัว แนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมีหลายแบบ แต่ที่จะกล่าวถึงในวันนี้คือขั้นตอนการดำเนินการง่ายๆที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดได้ คือการ Optimize, Automate และ Outsource ให้คิดใหม่ทำใหม่ เพื่อให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อน แก้ไขข้อผิดพลาด ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น สิ่งเหล่านี้ล้วนถือเป็นการ Optimize กระบวนการทางธุรกิจของคุณให้ดีขึ้น หลังจากได้คิดกระบวนการทำงานใหม่ (ที่ดีกว่าเก่า) แล้ว อะไรที่ต้องเป็นการทำซ้ำๆ ก็ให้ทำการปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นกระบวนการอัตโนมัติ (Automate) ให้มากขึ้น เพื่อลดภาระงาน หรือทรัพยากรที่ต้องใช้ในการทำงาน และลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากคน (Human Error) ด้วย สุดท้าย กระบวนการซ้ำๆ หรือกระบวนการที่ไม่ค่อยก่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของคุณ แต่คุณจำเป็นต้องทำ เช่น กระบวนการ Back Office ต่างๆ ก็กระจายมาให้กับบริษัทภายนอกช่วยดำเนินการ (Outsource) เพราะบริษัทภายนอกในหลายๆกรณีก็จะมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานมากกว่า และต้นทุนในการทำงานมักจะต่ำกว่า หากสนใจที่ต้องการปรับปรุง Business Process ในบริษัทของคุณแล้วละก็ สามารถ ติดต่อมาที่เราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ตลอดเวลาครับ   ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: http://10xtalk.com/optimize-automate-outsource-and-the-art-of-less-doing-ari-meisel-and-nick-sonnenberg-with-joe-polish-and-dan-sullivan-on-10x-talk-episode-89/ Photo by Helloquence on Unsplash

Read More »

7 เหตุผลที่คุณควรใช้ระบบ Ticket ในการบริการลูกค้าของคุณ


การให้บริการลูกค้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ซึ่งการใช้งานซอฟท์แวร์ประเภท Customer Relationship Management (CRM) สำหรับบริการการติดต่อกับลูกค้าดูจะเป็นเรื่องใหญ่เกินความจำเป็นสำหรับบางธุรกิจ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็ดูว่าจะเป็นทางที่สะดวก แต่อาจจะดูไม่เป็นทางการนักสำหรับธุรกิจบางประเภท อีกทั้งหากคุณมีลูกค้ามากขึ้น คุณอาจต้องการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการใช้งาน ซึ่งหมายถึง ระบบ Support Ticket อาจเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคุณ ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับการบริการลูกค้าด้วยอีเมลหรือวิธีเก่าๆแบบอื่น ไม่มีระบบติดตามสถานะการบริการลูกค้า เกิดความสับสนหากพนักงานหลายคนต้องให้บริการลูกค้ารายเดียวกัน ข้อมูลการบริการลูกค้าไม่ได้เก็บไว้รวมกันเป็นศูนย์กลาง ฯลฯ การบริการลูกค้าด้วยระบบ Ticket มีข้อดีดังต่อไปนี้ ข้อมูลการบริการลูกค้าทั้งหมดถูกเก็บไว้ที่เดียวเป็นศูนย์กลาง มีระบบติดตามความคืบหน้าและระบบรายงานผลการทำงาน สามารถจัดลำดับความสำคัญของการร้องขอของลูกค้าได้ สามารถบริหารจัดการคำร้องขอได้ง่าย เช่น การส่งต่อคำร้องขอของลูกค้าและมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อติดต่อกับลูกค้าโดยตรงได้ มีช่องทางการสื่อสารที่ดีสำหรับพนักงานในทีมที่ต้องให้บริการลูกค้ากลุ่มเดียวกันหรือคนเดียวกัน สามารถเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการลูกค้าโดยไม่กระทบกับการสื่อสารกับลูกค้าคนเดิมได้ สามารถดึงข้อมูลจากอีเมลมาเก็บไว้ในระบบ Ticket ได้โดยอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวกให้กับทั้งคุณและลูกค้า คุณสามารถมีระบบ Support Ticket ไว้ใช้บริการลูกค้าของคุณได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง Support Ticket System ไว้บนเว็บไซต์ของคุณ หรือใช้งานระบบผ่านเว็บของเรา ล้วนแต่จะทำให้ลูกค้าของคุณได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น หากคุณสนใจที่จะมีระบบ Ticket ไว้ใช้บริการลูกค้าในราคาเริ่มต้นเพียง 500 บาทต่อเดือน กรุณาคลิกที่นี่เพื่อติดต่อเราครับ

Read More »

ลดความยุ่งยากในการทำนัดหมายเพื่อการประชุม


สำหรับมนุษย์เงินเดือนย่อมเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า การที่ต้องเป็นคนจัดตารางการประชุมให้กับเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้าเป็นความปวดหัวอย่างหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเหตุผลหลายๆประการ เช่น ทุกคนเวลาว่างไม่ตรงกัน ห้องประชุมว่างไม่ตรงกับวันที่ต้องการ เสียเวลาในเรื่องของการยืนยันการเข้าประชุม เกิดความวุ่นวายในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนวันประชุม ฯลฯ จริงๆแล้วการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการนัดการประชุมมีอยู่หลายวิธี แต่โพสต์นี้จะขอแนะนำวิธีที่ง่ายที่สุดที่แม้แต่คนที่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องไอทีก็สามารถทำได้ไม่ยาก ซึ่งผมหมายถึงการใช้บริการออนไลน์ Doodle.com นั่นเอง เมื่อคุณสมัครใช้งาน Doodle (ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีเวอร์ชั่นฟรีให้ใช้งานด้วย) คุณก็จะสามารถเริ่มทำการนัดหมายประชุมได้ โดยผมขอสรุปขั้นตอนในการใช้งาน Doodle อย่างสั้นๆ เข้าใจง่ายๆ ดังนี้ ผู้ทำการนัดประชุมสร้างตารางนัดหมาย และระบุวันว่างในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 2 อาทิตย์ เผื่อให้เป็นตัวเลือกสำหรับผู้เข้าประชุมคนอื่น กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมในรูปแบบของอีเมล เพื่อส่งไปยังอีเมลของคนเหล่านั้น ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นทำการระบุวันว่างของตัวเอง ซึ่งในระหว่างที่กำหนดวันว่างของตัวเองนั้น ก็จะสามารถเห็นวันว่างของคนอื่นที่ใส่ข้อมูลมาก่อนแล้วด้วย ผู้ทำการนัดประชุมตัดสินใจเลือกวันว่างที่ตรงกันทุกคน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น คุณสามารถดูตัวอย่างการทำนัดหมายได้จากรูปด้านล่างนี้ประกอบ Credited: Sample image from doodle.com เห็นหรือไม่ครับ ด้วยวิธีง่ายๆ ที่จะเป็นการลดการโทรศัพท์สอบถามไปมา ใช้อีเมลให้เป็นประโยชน์ เพียงแค่นี้ คุณก็จะสามารถกำหนดนัดวันประชุมได้โดยไม่เสียเวลาเหมือนในอดีต เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถติดต่อรับบริการผู้ช่วยเสมือน (Virtual Assistant) จากเราได้ ให้เราบริหารจัดการตารางนัดหมายการประชุมที่ยุ่งเหยิงให้กับคุณ คลิกเพื่อติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา

Read More »

ทักษะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับคนที่ทำงานนอกสำนักงาน (Remote Worker)


คนที่ต้องทำงานนอกสถานที่ ไม่ว่าจะทำงานจากที่บ้าน หรือสถานที่อื่นๆนอกสำนักงาน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะในเรื่องของการใช้ไอทีในการที่จะทำให้งานของคุณสำเร็จลุล่วงไปได้ ทักษะ 10 ข้อด้านล่างเป็นเสมือนเช็คลิสต์ให้คุณได้ตรวจสอบตัวเองว่าคุณมีทักษะดีพอที่จะทำงานนอกสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือยัง อีเมล การอ่านอีเมลและการเขียนอีเมลเป็นทักษะที่สำคัญ คุณต้องสามารถเช็คอีเมลได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งการโต้ตอบทางอีเมลยังเป็นช่องทางการสื่อสารที่สำคัญระหว่างคุณกับคุณอื่นในขณะที่คุณไม่ได้นั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะในสำนักงาน การเช็คเมลผ่านมือถือ, ตรวจสอบไฟล์แนบ, การตอบกลับอีเมล ล้วนแต่เป็นทักษะพื้นฐานที่คุณจำเป็นต้องทำให้ได้ Wi-Fi การเชื่อมต่อ Wi-Fi จากสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะผ่าน Hotspot หรือผ่านสมาร์ทโฟนล้วนเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้ (ในครั้งแรก) รวมไปถึงทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากผู้ให้บริการ Wi-Fi หรือเกิดจากอุปกรณ์ของเราเองก็ตาม Instant Messaging ไม่ว่าจะเป็นไลน์, Facebook Messenger, Skyle หรือ IM ยอดนิยมอื่นๆ เนื่องจากลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานแต่ละคนอาจจะใช้ IM ไม่เหมือนกัน เราควรเรียนรู้การใช้งาน IM ยอดนิยมต่างๆไว้บ้างเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการสื่อสารกับผู้อื่น Web Conference เช่น Skype หรือ GoToMeeting หรือบริการประชุมทางการผ่านคลาวด์อื่นๆ จะทำให้คุณสามารถเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี Collaboration Tools หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น G-Suite หรือ Slack ล้วนแล้วแต่จะทำให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสร้างและแชร์เอกสาร ไม่ว่าจะเป็นการทำผ่าน Cloud…

Read More »

การตั้งเป้าหมายด้วยวิธี S.M.A.R.T


หลายคนเคยตั้งเป้าหมายในเรื่องต่างๆไว้หลายครั้งหลายโอกาส แต่ก็มีหลายๆครั้งที่เราไม่สามารถทำไปได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ไม่ใช่ว่าที่ทำไม่ได้เพราะคุณไม่มีความสามารถ แต่บางครั้ง วิธีการตั้งเป้าหมายก็มีผลต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดด้วยเหมือนกัน เทคนิคการตั้งเป้าหมายที่ดีมีหลายวิธี แต่วันนี้เราจะแนะนำถึงวิธีที่เป็นที่นิยมมากที่สุดวิธีหนึ่ง ก็คือ วิธีตั้งเป้าหมายด้วย S.M.A.R.T ซึ่งย่อมาจาก: S. = Specific M. = Measurable A. = Attainable R. = Realistic and T. = Time Based ซึ่งขออธิบายเพิ่มเติมสั้นๆ ดังนี้ S. Specific หมายถึง คุณจะต้องตั้งเป้าหมายให้มีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจน และถ้าเป็นไปได้ให้เขียนเก็บไว้เพื่อให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น M. Measurable หมายถึงเป้าหมายต้องวัดได้ แน่นอนว่าถ้าเป้าหมายวัดไม่ได้ คุณก็จะไม่รู้เลยว่าคุณทำสำเร็จได้ตามเป้าหมายหรือไม่ A. Attainable หมายถึง เป้าหมายของคุณจะต้องสามารถไปถึงได้ การตั้งเป้าหมายที่ไม่มีทางทำได้ตามเป้าก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร R. Realistic หมายถึง เป้าหมายคุณจะต้องเป็นไปได้จริง เช่น คุณอยากเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียง แต่คุณเล่นดนตรีไม่เป็นและไม่เคยหัดเล่นดนตรีมาก่อนเลย คุณก็จะไม่มีทางทำให้ถึงเป้าหมายแบบนี้ T. Time Based หมายถึงคุณต้องมีการวางกรอบเวลาที่ชัดเจนที่จะวัดผลได้ว่าคุณทำสำเร็จหรือไม่ ด้วยวิธีตั้งเป้าหมายแบบ S.M.A.R.T…

Read More »

สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อถูกเชิญไปในงานเลี้ยงของแผนกอื่นๆในบริษัท


เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในช่วงปีใหม่ เราจึงขอสรุปเนื้อหาดีๆในหัวข้อ “สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อถูกเชิญไปในงานเลี้ยงของแผนกอื่นๆในบริษัท” ให้เพื่อนๆทุกท่านได้อ่านกันนะครับ ช่วงสิ้นปี พนักงานในองค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับต่างๆมักจะได้รับเชิญจากแผนกข้างเคียง หรือแผนกที่เกี่ยวข้องกับงานให้ไปร่วมปาร์ตี้เล็กๆที่อาจจะจัดขึ้นในแผนกต่างๆ บางคนก็ค่อนข้างจะลังเลว่าควรจะไปหรือไม่ หรือถ้าไปแล้วจะวางตัวอย่างไร เรามาดูคำแนะนำสั้นๆว่า โดยทั่วไปแล้ว การวางตัวในสถานะการณ์เช่นนี้ควรทำอย่างไรถึงจะดูเหมาะสมที่สุด ควรไปร่วมงาน หรือถ้าไปร่วมไม่ได้ด้วยเหตุผลจำเป็นจริงๆ อย่างน้อยก็ควรตอบกลับว่าจะไปหรือไม่ให้เร็วที่สุด โดยปกติแล้ว การปฏิเสธไม่ไปร่วมงานที่ถูกเชิญจะเหมือนเป็นการส่งสัญญาณในทางลบให้กับผู้เชิญ ไปและกลับจากงานให้ตรง(ใกล้เคียง)เวลา ไม่ใช่ไปปรากฏตัวตอนงานจะเลิกเพื่อให้เจ้าของงานเห็นว่าไปร่วมงานแล้วอย่างเด็ดขาด อย่าพาแขกคนอื่นที่ไม่ได้ถูกชวนไปด้วย ต้องดูบริบทให้ดีว่าเป็นงานลักษณะไหน เฉพาะพนักงานหรือไม่ แต่งตัวให้เหมาะสม แม้จะเป็นการจัดงานนอกสถานที่ คุณต้องอย่างลืมว่าคนที่ไปร่วมงานเกือบทุกคนก็คือเพื่อนร่วมงานในสถานที่ทำงานเดียวกับคุณนั่นเอง แสดงความขอบคุณเจ้าของงาน เพื่อนร่วมงาน หรือคนที่มาต้อนรับคุณอย่างจริงใจ อย่าคุยเรื่องงานมากจนเกินไป งานเลี้ยงลักษณะนี้มักจะเป็นโอกาสที่จะทำให้คุณได้รู้จักเพื่อนร่วมงานมากยิ่งขึ้น หัวข้อในการสนทนาควรเป็นหัวข้อที่สร้างสรรค์ ห้ามตั้งวงนินทาบริษัทหรือเพื่อนร่วมงานคนอื่นเป็นอันขาด อย่าเก็บตัวไม่สุงสิงกับใครในงานเลย อย่าทำตัวให้ถูกนินทาเมื่องานเลิก โดยเฉพาะถ้ามีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์(นอกสถานที่ทำงาน)แล้วมีการพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมออกไป คุณจะถูกกล่าวขวัญถึงในวันต่อไปแน่นอน อย่าปักหลักที่มุมอาหารอย่างเดียว ทานแต่พอเหมาะ และไม่ใช่เดินไปมาทั่วงานโดยมีอาหารเต็มจานอยู่ตลอดเวลา ขอบคุณเจ้าภาพเมื่องานเลิก อย่าลาป่วยในเช้าหลังวันงานเลี้ยง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในงานก็ตาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆข้างต้นจะช่วยให้คุณวางตัวในสถานที่ทำงานได้อย่างมืออาชีพครับ     เครดิต: http://www.cio.com/article/3152578/it-skills-training/dos-and-donts-of-company-party-etiquette.html  

Read More »

เทคโนโลยีที่ควรมีติดตัวไว้ช่วงเดินทางวันหยุดยาวสิ้นปี


ใกล้สิ้นปีแล้ว ได้เวลาที่หลายๆคนวางแผนเดินทางไกล มาดูกันว่าเทคโนโลยีที่ควรมีติดตัวหรือเตรียมให้พร้อมก่อนเดินทางวันหยุดยาวสิ้นปีนั้นมีอะไรบ้าง แพ็คเกจอินเตอร์เนตแรงๆ คุณคงไม่อยากให้วันเดินทางกลับบ้านหรือเที่ยวไกลๆแล้วขาดเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการหาข้อมูลในที่ที่ไม่คุ้นเคยเป็นแน่ แอพปั๊มน้ำมัน โดยเฉพาะถ้าต้องเดินทางไปตามถนนสายที่ไม่ใช่ชุมชน คุณต้องมีโอกาสใช้แอพนี้สักครั้งเป็นแน่ในชีวิตการเดินทาง Google Maps กลายเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้งานในการเดินทางไปแล้ว แม้ข้อมูลจาก Google Maps บางครั้งอาจจะไม่ตรงบ้างเพราะบางส่วนเป็นการ update จากผุ้ใช้ แต่ก็สามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียว Social Network อันนี้ไม่ต้องพูดถึง แชะแล้วแชร์กลายเป็นลมหายใจของคนไทยไปแล้ว แอพเบอร์โทรฉุกเฉิน เบอร์สายด่วนต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีแอพประเภทนี้เป็นจำนวนมาก สามารถโหลดมาติดตั้งได้โดยไม่กินเนื้อที่หน่วยความจำมากมายอะไร กล้องถ่ายรูป สำหรับคนที่ต้องการถ่ายรูปที่มีลูกเล่นอะไรต่างๆมากกว่าฟังก์ชั่นพื้นฐานที่อยู่บนแอพโซเชียล แอพร้านอาหาร รีวิวร้านอาหารดีๆจะเป็นข้อมูลให้การท่องเที่ยวของคุณไม่ไร้ทิศทาง E-book reader สำหรับหนอนหนังสือ การมี e-book ดีๆติดตัวในวันพักผ่อนถือเป็นสวรรค์บนดินกันเลยทีเดียว ใครที่มีเทคโนโลยีแนะนำในช่วงเที่ยวหรือเดินทางในวันหยุดยาวก็แบ่งปันกันได้ทาง comment นะครับ  

Read More »

ประหยัดต้นทุนการทำงานเอกสารด้วยโปรแกรมชุดสำนักงานฟรี


การใช้งานโปรแกรมชุดสำนักงานนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เอกสาร, ทำตารางคำนวน หรือทำสไลด์นำเสนองานให้หัวหน้าหรือลูกค้า ซึ่งโปรแกรมยอดนิยมที่เรามักจะคุ้นเคยก็คงหนีไม่พ้นโปรแกรม Microsoft Office จากบริษัทไมโครซอฟท์นั่นเอง คุ้นเคยขนาดไหนดูได้จากการที่เราเรียกชื่อทั่วไปของโปรแกรม Word Processing ว่า Word หรือไฟล์นำเสนอว่า PowerPoint นั่นเอง (เหมือนที่เรามักเรียกเครื่องถ่ายเอกสารว่าเครื่องซีร็อกซ์) แต่เนื่องจากโปรแกรม MS Office เป็นโปรแกรมที่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์(ไลเซ่นส์)ในการใช้งาน ซึ่งหลายๆคนก็เลี่ยงไปใช้โปรแกรมที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย ในบทความนี้จึงจะขอแนะนำโปรแกรมชุดสำนักงานฟรีที่สามารถใช้ทดแทนได้ไม่แพ้กันครับ โปรแกรมแรกเป็น Open Source ที่เราสามารถนำมาใช้ได้ฟรี ชื่อ LibreOffice ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่ http://www.libreoffice.org ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการทำงานสูง และยังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่ใช้โปรแกรม Open Source เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้ ตัวโปรแกรมเริ่มมีการปรับการใช้งานให้น่าใช้ยิ่งขึ้น เช่น ในเวอร์ชั่น 5.3 ที่กำลังจะออกจะมีเมนูที่คล้าย Ribbon Menu ของ MS Office มาก ซึ่งคาดว่าจะทำให้โปรแกรมนี้มีคนนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน ส่วนอีกโปรแกรมก็จะเป็นโปรแกรมบนคลาวด์ ของ Google ชื่อ Google Docs นั่นเอง ใครที่จะใช้โปรแกรมนี้ก็เพียงมีแค่บัญชีของกูเกิ้ล ก็สามารถใช้งานได้ฟรี โดยเปิดบราวเซอร์ไปที่ http://docs.google.com ก็จะสามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆได้ทันที…

Read More »

Outsource งาน HR – ทางเลือกสำหรับองค์กรยุคใหม่


แผนกทรัพยากรบุคคล หรือ Human Resources (HR) เป็นแผนกที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของบุคลากร ไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรขนาดใดก็ตาม หน้าที่ความรับผิดชอบของ HR คือการทำเงินเดือน, สวัสดิการ, การจ้างงาน, การเลิกจ้าง และงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ลักษณะงานที่กล่าวถึงนี้มีผลเกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฏหมายทั้งสิ้นถ้าเกิดความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้น และยังรวมไปถึงความพึงพอใจของลูกจ้างด้วย แต่บริษัทขนาดเล็กมักจะไม่มีเจ้าหน้าที่หรืองบประมาณที่เพียงพอในการบริหารงานด้านบุคลากร ด้วยเหตุนี้ บริษัทขนาดเล็กจึงเริ่มที่จะพิจารณาการเอาท์ซอร์สงาน HR มากขึ้น การเลือกว่าจะทำการเอาท์ซอร์สงานด้านไหนของ HR ให้บริษัทภายนอกดำเนินการจึงเป็นเรื่องท้าทายในการตัดสินใจอย่างหนึ่ง การเอาท์ซอร์สงาน HR สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้ PEO (Professional Employer Organization) BPO (Business Process Outsourcing) ASP (Application Service Provider) E-services PEO (Professional Employer Organization) จะเป็นการมอบความรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับงาน HR ขององค์กรให้กับอีกบริษัท ในลักษณะของ co-employer ซึ่งจะได้รับอำนาจอย่างเต็มที่จากบริษัทของลูกจ้างในการบริหารจัดการหรือดำเนินการในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลทั้งหมด ซึ่ง PEO กับบริษัทนายจ้างก็จะกลายเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจซึ่งกันและกัน BPO (Business Process Outsourcing) เป็นคำที่เรียกใช้การเอาท์ซอร์สกระบวนการต่างๆในธุรกิจให้กับบริษัทภายนอก ซึ่งรวมถึงเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากเรื่อง HR…

Read More »