Browsing Category : ทั่วไป

ความเข้าใจผิดเรื่องการเอาท์ซอร์ส


การเอาท์ซอร์สนั้น มักจะถูกเข้าใจว่าเป็นการจ้างบริษัทภายนอกเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ถือเป็นการเอาท์ซอร์สแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดตั้งแต่เริ่มคิดแล้ว

Read More »

เพิ่มประสิทธิผลการทำงานด้วยกฎของพาร์กินสัน


Parkinson’s Law เคยไหมครับ ตอนเรียนหนังสือ อาจารย์ให้การบ้านมา ให้เวลามา 4 สัปดาห์ ก็มาทำเอาสัปดาห์สุดท้าย แล้วก็เสร็จ แถมงานออกมาดีด้วย หรือแม้กระทั่งวัยทำงาน งานจะยังไม่มีความคืบหน้าจนกว่าจะใกล้กำหนดส่ง ซึ่งแม้มีเวลาสั้นขนาดไหน เราก็จะสามารถทำจนเสร็จได้แบบไม่น่าเชื่อ

Read More »

จัดความสำคัญของงานด้วยกฏของพาเรโต (Pareto’s Law)


Pareto’s Law (80/20 Principle) วันนี้อยากแนะนำแนวคิดง่ายๆอย่างหนึ่ง คือ กฎของพาเรโต หรือที่มักจะเรียกกันอีกอย่างว่ากฎ 80/20 หลายๆครั้งที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าทำงานยุ่งทั้งวัน แต่ผลลัพธ์ที่ได้ช่างน้อยนิดเหลือเกิน ทำให้เรามักจะมีคำถามอยู่ในใจว่า สิ่งที่เราทำนั้นมันใช่หรือไม่ มีประโยชน์หรือไม่ คุ้มค่ากับเวลาที่เราต้องเสียไปหรือไม่

Read More »

Headhunter คืออะไร?


Headhunter หมายถึง คนหรือองค์กรที่ทำหน้าที่สรรหาบุคคลากรให้กับบริษัทที่ว่าจ้างมาอีกทอดหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะถูกใช้ในการสรรหาพนักงานที่ต้องการทักษะหรือความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษที่อาจจะไม่สามารถสรรหาด้วยวิธีปกติได้ ซึ่งการสรรหาพนักงานประเภทนี้ อาจจะต้องเป็นการสรรหาในเชิงรุก มากกว่าแค่การประกาศรับสมัครงานผ่านสื่อต่างๆ หรือแม้ในบางครั้ง Headhunter อาจจะสรรหาพนักงานจากบริษัทคู่แข่งหรือบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทผู้ว่าจ้าง Headhunter ก็ได้

Read More »

มาดูข้อมูลน่าสนใจสำหรับการวิเคราะห์อาชีพที่เหมาะกับทักษะที่คุณมี


หากเรานำคะแนนทักษะด้านสังคม (Social Skill) กับทักษะด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Skill) มาเขียนกราฟ จะแบ่งออกได้เป็นสี่ส่วน (Quadrant) แล้วลองมาดูกันครับว่าจุดต่างๆที่อยู่บนกราฟที่แสดงถึงอาชีพที่เหมาะสมกับคะแนนของทักษะทั้ง 2 ด้านนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง อันไหนที่ตรงกับคุณบ้างหรือเปล่า??  

Read More »

ถูก, เร็ว, ดี เลือกได้แค่ 2 อย่าง (Project Management Triangle)


มีหลักการที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางในแวดวงการบริหารโครงการ ที่เรียกว่า Project Management Triangle ที่สามารถนำมาใช้ประยุกต์ในด้านธุรกิจได้หลายๆโอกาส ซึ่งเราก็สามารถนำมาใช้ในเรื่องของการ Outsource ได้เช่นกัน

Read More »