ถูก, เร็ว, ดี เลือกได้แค่ 2 อย่าง (Project Management Triangle)

มีหลักการที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางในแวดวงการบริหารโครงการ ที่เรียกว่า Project Management Triangle ที่สามารถนำมาใช้ประยุกต์ในด้านธุรกิจได้หลายๆโอกาส ซึ่งเราก็สามารถนำมาใช้ในเรื่องของการ Outsource ได้เช่นกัน

เราสามารถอธิบายจากภาพให้เห็นชัดขึ้นได้ว่า

หากเราต้องการงานเสร็จเร็วและมีคุณภาพดี เรามักจะต้องใช้เงินหรือต้องลงทุนกับงานนั้นมากขึ้น

หากเราต้องการให้งานมีคุณภาพดีและราคาถูก เราก็จะต้องให้เวลาในการทำงานมากเพียงพอ ไม่สามารถเร่งได้

หากเราต้องการงานที่มีราคาถูกและเสร็จเร็ว งานนั้นอาจมีคุณภาพที่ไม่ดีดังที่เราต้องการได้

ในบางทฤษฎีก็มีความเห็นว่า เราอาจใช้แนวคิดของ “Lean” มาทำให้เราสามารถได้งานที่ทั้งถูก,เร็ว และดีได้ ซึ่งเอาไว้เราจะหาโอกาสนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังอีกครั้ง

 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_management_triangle

 

URL แบบสั้น: http://b8n.me/5Gd4ht

Author Profile

admin
admin
ผู้ดูแลเว็บไซต์ bangkokoutsourcing.com
ประสบการทำงานมากกว่า 25 ปี
ฝันที่อยากจะให้ธุรกิจเอาท์ซอร์สของประเทศไทยพัฒนาขึ้นไปอีกระดับ

No Comments

Leave a Comment