Outsource งาน HR – ทางเลือกสำหรับองค์กรยุคใหม่

แผนกทรัพยากรบุคคล หรือ Human Resources (HR) เป็นแผนกที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของบุคลากร ไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรขนาดใดก็ตาม หน้าที่ความรับผิดชอบของ HR คือการทำเงินเดือน, สวัสดิการ, การจ้างงาน, การเลิกจ้าง และงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ลักษณะงานที่กล่าวถึงนี้มีผลเกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฏหมายทั้งสิ้นถ้าเกิดความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้น และยังรวมไปถึงความพึงพอใจของลูกจ้างด้วย แต่บริษัทขนาดเล็กมักจะไม่มีเจ้าหน้าที่หรืองบประมาณที่เพียงพอในการบริหารงานด้านบุคลากร ด้วยเหตุนี้ บริษัทขนาดเล็กจึงเริ่มที่จะพิจารณาการเอาท์ซอร์สงาน HR มากขึ้น การเลือกว่าจะทำการเอาท์ซอร์สงานด้านไหนของ HR ให้บริษัทภายนอกดำเนินการจึงเป็นเรื่องท้าทายในการตัดสินใจอย่างหนึ่ง

การเอาท์ซอร์สงาน HR สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้

  1. PEO (Professional Employer Organization)
  2. BPO (Business Process Outsourcing)
  3. ASP (Application Service Provider)
  4. E-services

PEO (Professional Employer Organization) จะเป็นการมอบความรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับงาน HR ขององค์กรให้กับอีกบริษัท ในลักษณะของ co-employer ซึ่งจะได้รับอำนาจอย่างเต็มที่จากบริษัทของลูกจ้างในการบริหารจัดการหรือดำเนินการในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลทั้งหมด ซึ่ง PEO กับบริษัทนายจ้างก็จะกลายเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจซึ่งกันและกัน

BPO (Business Process Outsourcing) เป็นคำที่เรียกใช้การเอาท์ซอร์สกระบวนการต่างๆในธุรกิจให้กับบริษัทภายนอก ซึ่งรวมถึงเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากเรื่อง HR ด้วย ซึ่งการเอาท์ซอร์สกระบวนการออกไปนั้น ทำให้ระบบงานต่างๆสามารถรองรับการทำงานใหม่ๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับการดำเนินกระบวนการเหล่านี้ในองค์กรแบบเดิม

ASP (Application Service Provider) เป็นการให้บริการซอฟท์แวร์ด้าน HR ผ่านเว็บ และคิดค่าบริการให้กับบริษัทต่างๆที่มาใช้งาน

E-services เป็นการให้บริการงาน HR ผ่านเว็บ ซึ่งก็จะครอบคลุมทั้ง BPO และ ASP

ในความเป็นจริง การให้บริการเอาท์ซอร์สงานทั้ง 4 แบบนี้มักจะมีการผสมผสานการทำงานกันอยู่ เช่น บางบริษัทที่ทำตัวเป็น BPO ก็อาจจะต้องเข้ามารับผิดชอบผลกระทบด้านกฏหมายด้วย (ซึ่งเป็นรูปแบบของ PEO) เป็นต้น ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องเข้าใจคำจำกัดความและขอบเขตของการให้บริการในงานแต่ละประเภท และเข้าใจตัวเองว่ามีความต้องการใช้บริการงาน HR แบบใด จึงจะสามารถเลือกใช้บริการงานเอาท์ซอร์ส HR จากบริษัทที่มานำเสนองานได้

การเอาท์ซอร์สงาน HR คุณอาจจะเอาท์ซอร์สงานทั้งหมด หรือเอาท์ซอร์สงานบางส่วนก็ได้

งานทั่วไปที่มีบริการให้สำหรับการเอาท์ซอร์ส HR

  1. งานบริหารค่าตอบแทน
  2. บริหารจัดการสวัสดิการของลูกจ้าง
  3. งานสรรหาบุคลากร
  4. งานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างๆ เช่น เงินชดเชย หรือความปลอดภัยในการทำงาน หรือเรื่องนโยบาลด้านงานบุคคล เป็นต้น

ข้อดีของการเอาท์ซอร์สงาน HR

  • ลดภาระงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายต่างๆ
  • ลดค่าใช้จ่าย

 

เครดิต: https://www.entrepreneur.com/article/58222

 

 

 

 

 

 

URL แบบสั้น: http://b8n.me/dgSFcV

Author Profile

admin
admin
ผู้ดูแลเว็บไซต์ bangkokoutsourcing.com
ประสบการทำงานมากกว่า 25 ปี
ฝันที่อยากจะให้ธุรกิจเอาท์ซอร์สของประเทศไทยพัฒนาขึ้นไปอีกระดับ

No Comments

Leave a Comment