เอาท์ซอร์สคืออะไร

การเอาท์ซอร์ส (Outsource) หรือ Outsourcing คืออะไร?

คือการย้ายกระบวนการทำงานภายในองค์กรของท่านไปให้บริษัทภายนอกดำเนินการแทน โดยถือว่าเป็นการใช้บริการเอาท์ซอร์ส (Outsourcing Services) นั่นเอง ซึ่งข้อดีของการใช้บริการเอาท์ซอร์สคือเป็นการตัดตอนกระบวนการที่ยุ่งยากในการเรื่องเกี่ยวกับบุคคลากรให้เราดูแล ท่านก็จะสามารถใช้ทรัพยากรในบริษัทของท่านโฟกัสในส่วนของ Business ที่เป็นหัวใจของธุรกิจของท่านได้อย่างเต็มที่

แรงผลักดันให้ต้องทำการเอาท์ซอร์ส

 1. การแข่งขันทางธุรกิจสูง จึงต้องมีทางเลือกที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้มีข้อได้เปรียบทางด้านการแข่งขันทั้งทางต้นทุนและกระบวนการทำงาน
 2. การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรที่เป็นผลมากจากแรงกดดันภายนอก เพื่อให้ต้องการให้ได้การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและต้นทุนที่ลดลง

ประโยชน์ในภาพรวมของการใช้บริการเอาท์ซอร์ส

 1. Increase Management Time ผู้บริหารหน่วยงานมีเวลามากขึ้นในการไปบริหารจัดการองค์กร เป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่าการการทำงานพื้นฐานที่สามารถเอาท์ซอร์สให้บริษัทภายนอกได้
 2. Reduced Cost ถ้าเป็นการเอาท์ซอร์สกระบวนการทำงานทั้งหมด บริษัทของท่านก็จะสามารถลดต้นทุนในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบงาน, เครื่องมือ หรืออื่นๆที่จำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในกระบวนการทำงานได้ ท่านรับแต่ผลงานหรือชิ้นงานไปใช้เท่านั้น
 3. Reduced Capital Expense เปลี่ยน CAPEX ให้เป็น OPEX  คือการเปลี่ยนค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุน (Capital Expenditure) ให้กลายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating Expenditure) เพื่อลดค่าใช้จ่ายและภาระต่างๆของบริษัทของท่าน
 4. Flexible Business Model ท่านสามารถเลือกใช้รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่เหมาะสมกับบริษัทของท่านได้ เช่น แทนที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ตายตัว ก็อาจจะปรับเปลี่ยนมาเป็นการจ่ายเงินตามจำนวนผลงาน หรือใช้วิธีการแบบ Revenue Sharing เพื่อประโยชน์สูงสุดก็สามารถทำได้อย่างยืดหยุ่น
 5. Cost Consistency มีค่าใช้จ่ายที่แน่นอน ควบคุมได้ โดยหลักเบื้องต้นคือต้นทุนโดยรวมของการเอาท์ซอร์สภายนอกต้องต่ำกว่าต้นทุนการดำเนินงานเดียวกันภายในบริษัท
 6. Reduced Staff Management ลดภาระการบริหารจัดการคนในองค์กร
 7. Increase Service Consistency เพิ่มประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในงานบริการ
 8. Reduced Risk กระจายความเสี่ยงของงานมาอยู่ที่บริษัทเอาท์ซอร์ส

เราแบ่งบริการเอาท์ซอร์สออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. การเอาท์ซอร์สบุคคลากร
 2. การเอาท์ซอร์สกระบวนการทำงาน

outsource_manpower

1.เอาท์ซอร์สบุคคลากร เป็นการสรรหาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่มีทักษะในงานที่ท่านต้องการ เพื่อส่งมอบไปทำงานยังสถานที่ทำงานของท่าน ซึ่งท่านจะไม่ต้องเสียเวลาในกระบวนการสรรหาบุคคลากร (Recruitment) ซึ่งผู้ที่เคยทำหน้าที่สรรหาบุคคลากรจะทราบดีว่าเป็นกระบวนการที่เสียเวลามากขนาดไหน รวมถึงท่านอาจได้คนที่ไม่มีความรู้หรือทักษะตรงอย่างที่ท่านต้องการก็เป็นไปได้

ข้อดีของการเอาท์ซอร์สบุคคลากรโดยเรา

 1. เรามีกระบวนการสรรหาบุคคลากรโดยผู้มีความชำนาญและอยู่ในแวดวงธุรกิจกับองค์กรขนาดใหญ่มามากกว่า 25 ปี
 2. เรามีฐานข้อมูลพนักงานที่สามารถเลือกผู้ที่เหมาะสมมาทำงานให้ท่านด้วยเวลาอันรวดเร็ว
 3. เราจัดทำระบบเครือข่ายสำหรับการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในงานต่างๆ ทำให้การปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาในสายวิชาชีพต่างๆ (Knowledge Base) ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เรามีการจัดทำมาตรฐานการทำงานโดยอิงมาตรฐานสากลเป็นแนวทาง

outsource-process

2.เอาท์ซอร์สกระบวนการทำงาน เป็นการเอาท์ซอร์สทั้งในส่วนของบุคคลากรและเครื่องมือต่างๆ โดยทางเราจะส่งชิ้นงานที่ท่านต้องการกลับให้ท่านโดยที่ท่านไม่ต้องยุ่งยากใดๆทั้งสิ้น

แนวทางสำหรับการเลือกว่าคุณจะทำการเอาท์ซอร์สอะไรในองค์กรของคุณ สามารถพิจารณาได้ง่ายๆด้วย Strategic Outsourcing Framework จากตารางด้านล่างนี้

จะเห็นได้ว่า หากงานนั้นท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองและมีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษในงานนั้นๆ ท่านก็ควรที่จะใช้ทรัพยากรที่มีในการสร้างคนหรือทีมงานเพื่อทำงานนั้นๆให้ดีที่สุด งานอื่นๆนอกเหนือจากนี้ ท่านสามารถใช้บริการเอาท์ซอร์ทจากเราได้ครับ

strategic-outsourcing

ไม่ว่าจะเป็นการเอาท์ซอร์สแบบไหน ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ที่นี่

หรือติดตามข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับคนและงานเอาท์ซอร์ส ด้วยการไลค์เพจเรา ที่นี่ครับ

 

URL แบบสั้น: http://b8n.me/wvVLSr