ความเข้าใจผิดเรื่องการเอาท์ซอร์ส

การเอาท์ซอร์สนั้น มักจะถูกเข้าใจว่าเป็นการจ้างบริษัทภายนอกเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ถือเป็นการเอาท์ซอร์สแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดตั้งแต่เริ่มคิดแล้ว

การเอาท์ซอร์ส ถือเป็น “กระบวนการ” ไม่ใช่เป็นแค่ “กิจกรรม

กระบวนการเอาท์ซอร์ส หรือที่เราเรียกว่า Outsourcing นั้นประกอบด้วย 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือการประเมินทางธุรกิจ และการดำเนินการ

การประเมินทางธุรกิจ (Business Evaluation)

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ

  1. การประเมินด้านกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อดูว่าธุรกิจของเรานั้นมีความเหมาะสมที่จะนำกระบวนการเอาท์ซอร์สมาใช้หรือไม่
  2. การประเมินด้านการเงิน ว่าคุ้มค่าการดำเนินการหรือไม่

การดำเนินการ (Implementation)

เมื่อผ่านการประเมินด้านธุรกิจแล้ว เราก็ต้องมาดูเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการกัน ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ

  1. ทำการเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม และจัดทำสัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  2. ทำการย้ายกระบวนการทำงานภายในองค์กรของคุณไปสู่บริษัทภายนอก
  3. สร้างระบบบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า เพื่อลดความเสี่ยงทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ทำการเอาท์ซอร์ส

การพิจารณาการดำเนินการให้ถูกต้องแต่แรกจะช่วยลดปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรของคุณได้เป็นอย่างดีครับ

หากองค์กรหรือหน่วยงานของท่านสนใจจะใช้กระบวนการเอาท์ซอร์สในธุรกิจของท่าน สามารถติดต่อเราได้ที่นี่ครับ

 

URL แบบสั้น: http://b8n.me/HlWiMB

Author Profile

admin
admin
ผู้ดูแลเว็บไซต์ bangkokoutsourcing.com
ประสบการทำงานมากกว่า 25 ปี
ฝันที่อยากจะให้ธุรกิจเอาท์ซอร์สของประเทศไทยพัฒนาขึ้นไปอีกระดับ

No Comments

Leave a Comment