งานวิจัย (Research & Analysis)

photo-1460925895917-afdab827c52f

งานวิจัยก็เป็นงานอีกประเภทหนึ่งที่สามารถทำการเอาท์ซอร์สให้กับทีมงานภายนอกช่วยในการดำเนินการได้ โดยทีมงานจะเป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสถิติ, การทำวิจัย และงานวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

ตัวอย่างงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลในประเภทต่างๆที่สามารถทำได้

  • งานสำรวจและวิจัยด้านการตลาด
  • งานวิจัยด้านการเงิน
  • งานวิจัยด้านสุขภาพ
  • งานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
  • งานสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ครับ

URL แบบสั้น: http://b8n.me/MfxUX1