การตั้งเป้าหมายด้วยวิธี S.M.A.R.T

หลายคนเคยตั้งเป้าหมายในเรื่องต่างๆไว้หลายครั้งหลายโอกาส แต่ก็มีหลายๆครั้งที่เราไม่สามารถทำไปได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ไม่ใช่ว่าที่ทำไม่ได้เพราะคุณไม่มีความสามารถ แต่บางครั้ง วิธีการตั้งเป้าหมายก็มีผลต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดด้วยเหมือนกัน

เทคนิคการตั้งเป้าหมายที่ดีมีหลายวิธี แต่วันนี้เราจะแนะนำถึงวิธีที่เป็นที่นิยมมากที่สุดวิธีหนึ่ง ก็คือ วิธีตั้งเป้าหมายด้วย S.M.A.R.T ซึ่งย่อมาจาก:

S. = Specific

M. = Measurable

A. = Attainable

R. = Realistic and

T. = Time Based

ซึ่งขออธิบายเพิ่มเติมสั้นๆ ดังนี้

S. Specific หมายถึง คุณจะต้องตั้งเป้าหมายให้มีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจน และถ้าเป็นไปได้ให้เขียนเก็บไว้เพื่อให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

M. Measurable หมายถึงเป้าหมายต้องวัดได้ แน่นอนว่าถ้าเป้าหมายวัดไม่ได้ คุณก็จะไม่รู้เลยว่าคุณทำสำเร็จได้ตามเป้าหมายหรือไม่

A. Attainable หมายถึง เป้าหมายของคุณจะต้องสามารถไปถึงได้ การตั้งเป้าหมายที่ไม่มีทางทำได้ตามเป้าก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร

R. Realistic หมายถึง เป้าหมายคุณจะต้องเป็นไปได้จริง เช่น คุณอยากเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียง แต่คุณเล่นดนตรีไม่เป็นและไม่เคยหัดเล่นดนตรีมาก่อนเลย คุณก็จะไม่มีทางทำให้ถึงเป้าหมายแบบนี้

T. Time Based หมายถึงคุณต้องมีการวางกรอบเวลาที่ชัดเจนที่จะวัดผลได้ว่าคุณทำสำเร็จหรือไม่

ด้วยวิธีตั้งเป้าหมายแบบ S.M.A.R.T นี้ จะทำให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายที่ดีได้ แล้วคุณจะแปลกใจว่าจริงๆแล้วคุณมีความสามารถมากกว่าที่คุณคิด การทำสิ่งใดให้บรรลุตามเป้าหมายก็จะไม่เป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป

เครดิต: http://www.smart-goals-guide.com/smart-goal-setting.html
URL แบบสั้น: http://b8n.me/dFbPnS

Author Profile

admin
admin
ผู้ดูแลเว็บไซต์ bangkokoutsourcing.com
ประสบการทำงานมากกว่า 25 ปี
ฝันที่อยากจะให้ธุรกิจเอาท์ซอร์สของประเทศไทยพัฒนาขึ้นไปอีกระดับ

No Comments

Leave a Comment