Tag Archives : เทคนิค

การใช้เทคนิค 5 Whys ในการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา


ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการทำงาน หรือปัญหาในชีวิตประจำวันเองก็ตาม มักจะมีสาเหตุจากปัจจัยอย่างเดียวหรือหลายอย่างประกอบกัน ซึ่งปัญหาหลายๆอย่างนั้นก็อาจมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้ ซึ่งหากเราไม่สามารถแยกแยะสาเหตุของปัญหานั้นได้ชัดเจน ก็ยากที่เราจะสามารถหาสาเหตุที่แท้จริง (Root cause) ของปัญหาได้ ซึ่งจะส่งผลให้เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดนั่นเอง เทคนิคง่ายๆที่ใช้ในการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้น ทำได้ด้วยการใช้เทคนิคที่เรียกว่า 5 Whys หรือการถาม “ทำไม” ซ้ำๆกัน 5 ครั้งนั่นเอง ข้อดีของเทคนิค 5 Whys ช่วยให้เราสามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้ง่าย สามารถทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของปัญหาต่างๆได้ ทำได้ง่าย ไม่ต้องใช้ความรู้ทางสถิติแต่อย่างใด วิธีใช้งาน กำหนดปัญหาที่เราต้องการหาสาเหตุ ถาม “Why” .. ทำไมถึงเกิดปัญหานั้น? ถ้าคำตอบที่ได้ยังไม่ใชัดเจน ก็ให้ถาม Why ซ้ำเป็นครั้งที่ 2 ทำขั้นตอนที่ 2 และ 3 ซ้ำไป 5 ครั้ง หรือจนเมื่อเราได้พบสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง (Root cause) ตัวอย่าง ปัญหา นำ้มันรถหมดขณะขับรถกลับบ้าน “ทำไม” น้ำมันรถถึงหมด? – เพราะไม่ได้เติมน้ำมันให้เพียงพอ “ทำไม” ถึงไม่ได้เติมน้ำมันให้พอ? – เพราะเกจวัดน้ำมันเสีย จึงคิดว่ายังมีน้ำมันเหลือ…

Read More »

เทคนิคการบริหารเวลาที่เรียกว่า Pomodoro


Pomodoro เป็นเทคนิคการบริหารจัดการเวลาที่พัฒนาขึ้นโดย Francesco Cirillo ในช่วง  ปลายปี 1980 โดยเทคนิคนี้ จะใช้การจับเวลาโดยแบ่งออกเป็นช่วงๆ ช่วงละ 25 นาที โดยแต่ละช่วงจะมีช่วงพักสั้นๆคั่นอยู่ ซึ่งเวลาที่ถูกแบ่งเป็นช่วงๆนี้เองถูกตั้งชื่อว่า Pomodoro ซึ่งเป็นภาษาอิตตาลี ที่แปลว่ามะเขือเทศ (Tomato) ซึ่งเหตุผลที่ใช้มะเขือเทศมาตั้งชื่อก็เกิดจากการเห็นนาฬิกาจับเวลาในครัวที่เป็นรูปทรงมะเขือเทศ ที่ Cirillo ใช้ตอนเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนั่นเอง

Read More »