งานผู้ช่วยเสมือน (Virtual Assistant)

assistant

ผู้ช่วยเสมือน หรือ Virtual Assistant หมายถึง การให้บริการงานธุรการทั่วไป, งานด้านเทคนิค หรือแม้กระทั่งงานสร้างสรรค์ต่างๆแบบมืออาชีพแก่ท่านโดยผู้ช่วยเสมือนนี้จะทำงานนอกสถานที่ที่ทำงานของท่าน และไม่ถือเป็นลูกจ้างประจำของท่าน ซึ่งท่านจะได้ประโยชน์จากการใช้ผู้ช่วยเสมือนนี้เหมือนกับเลขาฯส่วนตัวที่คุณสามารถมอบหมายงานให้ดำเนินการได้ ช่วยลดภาระงานของท่าน ไม่มีค่าใช้จ่ายผูกมัดและไม่จำเป็นต้องมีภาระผูกพันธ์เหมือนการจ้างพนักงานประจำ

ประเภทของงานผู้ช่วยเสมือน

 1. Task-based VA – สำหรับช่วยงานเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการดำเนินการสั้นๆ
 2. Project-based VA – สำหรับช่วยงานที่เป็นลักษณะโครงการที่ประกอบด้วยงานย่อยๆ (Task) หลายๆอย่าง
 3. Virtual Employees – ทำงานคล้ายกับพนักงานที่จ้างในองค์กร แต่ไม่ได้บริหารจัดการโดยคนในองค์กร

งานอะไรบ้างที่คุณสามารถมอบหมายให้กับผู้ช่วยเสมือน

 • งานจัดเก็บเอกสาร เช่น ใบเสร็จ, ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ หรือเอกสารอื่นๆที่คุณไม่อยากเสียเวลาทำ
 • งานค้นหาข้อมูลออนไลน์
 • จัดตารางนัดหมาย
 • ดูแล Social Network ให้กับงานของท่าน
 • งานป้อนข้อมูลต่างๆ เช่น คีย์ข้อมูลจากนามบัตรใส่ออนไลน์ หรือการ update ข้อมูลต่างๆในฐานข้อมูล เป็นต้น
 • ทำสไลด์นำเสนอจากข้อมูลแหล่งต่างๆ เช่น ไฟล์เอกสาร หรือไฟล์รูปภาพ
 • งานตัดต่อรูปเล็กๆน้อยๆเพื่อใช้ในเอกสารนำเสนอหรือใส่ในสื่อ Social Network หรือ blog ของท่าน
 • เก็บข้อมูลเพื่อใช้สำหรับทำ Marketing ให้กับสินค้าของท่าน
 • งานเขียนจดหมายข่าวต่างๆ
 • ช่วยบริหารอีเมล์ใน Inbox กลางของบริษัท
 • งานสังคมต่างๆ เช่น เขียนการ์ดขอบคุณ หรือส่งของขวัญของชำร่วยตามเทศกาลต่างๆ
 • หาและเปรียบเทียบราคาที่พักสำหรับการเดินทาง
 • Update เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน
 • ฯลฯ

สรุปข้อดีของการใช้บริการผู้ช่วยเสมือน

 • ท่านสามารถหาผู้ช่วยเสมือนที่มีความสามารถตรงความต้องการของท่านได้ไม่ยาก
 • ไม่มีข้อผูกมัดในการจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • ลดภาระงานของท่านในงานที่ท่านคิดว่าไมสำคัญ
 • ลดค่าใช้จ่าย
 • เวลาการทำงานของผู้ช่วยเสมือนยืดหยุ่นตามที่ตกลง

การใช้บริการผู้ช่วยเสมือนที่ดี จะทำให้ท่านสามารถใช้เวลาที่มีมากขึ้นในการเน้นไปที่ธุรกิจที่เป็นหัวใจหลักของท่าน หรือแม้กระทั่งท่านสามารถนำเวลาที่ได้เพื่อพักผ่อน หรือใช้เวลาว่างกับครอบครัวได้มากขึ้น ในขณะที่งานของท่านก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง

หากท่านสามารถสนใจหาผู้ช่วยเสมือนไว้ช่วยงาน สามารถติดต่อเรา ได้ที่นี่ ครับ

URL แบบสั้น: http://b8n.me/oknpBD